KNATON AB

 

arkeologi - landskap - kulturmiljö

Fornminnesinventering i Basstávagge, Sarek.
   

Om KNATON

Företaget startades 17 mars 2007 av Håkan Nilsson och är inriktat på uppdragsarkeologisk verksamhet, MKB och kulturmiljöinformation. KNATON utför uppdrag över hela Sverige, bland annat:

Arkeologiska och kulturhistoriska förstudier, karteringar och utredningar för exempelvis vindkraft och detaljplaner.

Särskilda utredningar enligt Kulturmiljölagen.

Antikvarisk bedömning och dokumentation av fornlämningar i enlighet med Riksantikvarieämbetets normer och praxis.

Registrering i Riksantikvarieämbetets nationella fornlämningsdatabas, Kulturmiljöregistret (KMR). Behörig att jobba och registrera i Fornreg. Dokumentation med Fältreg och GIS.

Håkan Nilsson har:
 
35 års erfarenhet av arbete inom kulturmiljövården och har jobbat i samtliga län och landskap med beskrivning och värdering av olika  kulturmiljöer. Bland annat genom fornminnesinventering, landskapsinventering, miljökonsekvensbeskrivningar, planärenden, arkeologiska utredningar och utgrävningar och handläggning på Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar läns museum.

Även jobbat för ASDI (SIDA) i Nicaragua, med utbildning i fornminnesinventering och fältdokumentation.

Ett omfattande kontaktnät över hela landet och jobbar gärna i nätverk. Företaget är beläget i Mörbylånga på Öland.

 

Kontaktuppgifter
   

KNATON  AB
Kyrkbyn 124
380 62 Mörbylånga
070-29 28 428

www.knaton.se